Η Ομαδα

Πελάτες που μας έκαναν την τιμή να επιλέξουν τα προιοντα μας

Electric 1/10 On Road   Electric 1/10 Off Road 4WD   Electric 1/10 Off Road 2WD   Electric 1/10 Off Road SC
     

Electric 1/10 On Road Team Members

2013
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 8ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 7ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 2013-03-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα XRAY Challenge
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση: 2013-03-02
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 8ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 7ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση: 2013-03-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα XRAY Challenge
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Χατζόπουλος Στέλιος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 15η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Κακαρίκος Κώστας

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 19η θέση στον 7ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 15η θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Κώτσιας Γιάννης

Ενημέρωση: 2013-11-19
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Ισαακίδης Φίλιππος

Ενημέρωση: 2013-11-19
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
2012
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Χατζόπουλος Στέλιος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 21η θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 17η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 19η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 18η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 17η θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Κακαρίκος Κώστας

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 15η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 17η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 14η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
2011
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 2011-05-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. CUP Electric 1/10 On Road
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση: 2010-05-22
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
2010
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 2011-05-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Σαββάκης Αλέξανδρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση: 2010-05-22
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Β Electric 1/10 On Road