Η Ομαδα

Πελάτες που μας έκαναν την τιμή να επιλέξουν τα προιοντα μας

Electric 1/10 On Road   Electric 1/10 Off Road 4WD   Electric 1/10 Off Road 2WD   Electric 1/10 Off Road SC
     

Electric 1/10 Off Road 4WD Team Members

2013
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 2013-03-12
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Electrochamps Electric 1/10 Off Road 4WD
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση: 2013-03-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Αμαξάς Δημήτρης

Ενημέρωση: 2013-03-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Much More Cup 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Electrochamps Electric 1/10 Off Road 4WD
Φωτεινός Δημήτρης

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Much More Cup 1/10 Off Road 4WD
Βεντούρης Ματθαίος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Δριβέλας Αλέξανδρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 14η θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Electrochamps Electric 1/10 Off Road 4WD
Χήρας Σπύρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Κοτσίδας Παναγιώτης

Ενημέρωση: 2013-03-12
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Much More Cup 1/10 Off Road 4WD
Κώτσιας Γιάννης

Ενημέρωση: 2013-03-12
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Τόλης Βαγγέλης

Ενημέρωση: 2013-03-12
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Much More Cup 1/10 Off Road 4WD
2012
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 12η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 Off Road 4WD
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 13η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 13η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 Off Road 4WD
Φωτεινός Δημήτρης

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 Off Road 4WD
Βεντούρης Ματθαίος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 Off Road 4WD
Δριβέλας Αλέξανδρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Χήρας Σπύρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. EP 1/10 Off Road 4WD
2011
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 2011-05-13
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Αμαξάς Γιώργος

Ενημέρωση: 2010-05-22
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 Off Road 4WD
Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Β Electric 1/10 Off Road 4WD
Φωτεινός Δημήτρης

Ενημέρωση: 2010-05-22
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Β Electric 1/10 Off Road 4WD
Βεντούρης Ματθαίος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Φλούδας Νίκος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Δριβέλας Αλέξανδρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. CUP Electric 1/10 Off Road 4WD
Χήρας Σπύρος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
2010
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση: 2010-05-22
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires
 
Αμαξάς Γιώργος

Ενημέρωση: 1/1/1995
Car
ESC
Motor
Batteries
Tires