Ανάλυση Προπόνησης

Ανανέωση σε

Electric 1/10 On Road (όριο γύρου=10.200) - (Διαγράμμιση 'rcmaniacs') (ταχύτερος γύρος 368 15.167 2019-03-30)
Από Απρίλιο 2014
Ταχύτεροι γύροι ημέρας Βασιλόπουλος Χρήστος 10785, Νικολακόπουλος Νίκος 10802, Χατζηκουβάς Κώστας 11170
Ονοματεπώνυμο
(# πομπού)
 
Προόδος
 
 
# γύρων
ημέρας
 
Τελευταία προσπάθεια
Τελ. γύρος
#
 
διάρκεια
 
Καλ. Χρόνος
Καλύτερος Χρόνος Ημέρας
ημέρας
συνεχόμενοι γύροι
3
5
10
# γύρων
 
 
Καλύτερος Χρόνος (πότε)
rid lt
rid lt
rid lt
Electric 1/10 On Road Stock (όριο γύρου=11.000) - (Διαγράμμιση 'rcmaniacs') (ταχύτερος γύρος 367 99.999 2019-01-01)
Από Απρίλιο 2014
Ταχύτεροι γύροι ημέρας Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης 11848, Νεραντζής Γιάννης 11899, Στρατινάκης Μιχάλης 13209
Ονοματεπώνυμο
(# πομπού)
 
Προόδος
 
 
# γύρων
ημέρας
 
Τελευταία προσπάθεια
Τελ. γύρος
#
 
διάρκεια
 
Καλ. Χρόνος
Καλύτερος Χρόνος Ημέρας
ημέρας
συνεχόμενοι γύροι
3
5
10
# γύρων
 
 
Καλύτερος Χρόνος (πότε)
rid lt
rid lt
rid ltcreated by NiCo for RCRING 1/4/2019 4:17 μμ