Ανάλυση Προπόνησης

Ανανέωση σε

Electric 1/10 On Road (όριο γύρου=9.100) - (Διαγράμμιση 'simple') (ταχύτερος γύρος 329 9.105 2016-02-14)
Από Απρίλιο 2014
Ταχύτεροι γύροι ημέρας Κουτσοχρήστος Θωμάς 10309, Κυριαζής Μιχάλης 9410, Τσικλητήρας Λάμπρος 9542
Ονοματεπώνυμο
(# πομπού)
 
Προόδος
 
 
# γύρων
ημέρας
 
Τελευταία προσπάθεια
Τελ. γύρος
#
 
διάρκεια
 
Καλ. Χρόνος
Καλύτερος Χρόνος Ημέρας
ημέρας
συνεχόμενοι γύροι
3
5
10
# γύρων
 
 
Καλύτερος Χρόνος (πότε)
rid lt
rid lt
rid lt
Electric 1/10 On Road FW Mini (όριο γύρου=12.100) - (Διαγράμμιση 'simple') (ταχύτερος γύρος 339 12.158 2016-01-13)
Από Απρίλιο 2014
Ταχύτεροι γύροι ημέρας Μολίνας Γρηγόρης 12206
Ονοματεπώνυμο
(# πομπού)
 
Προόδος
 
 
# γύρων
ημέρας
 
Τελευταία προσπάθεια
Τελ. γύρος
#
 
διάρκεια
 
Καλ. Χρόνος
Καλύτερος Χρόνος Ημέρας
ημέρας
συνεχόμενοι γύροι
3
5
10
# γύρων
 
 
Καλύτερος Χρόνος (πότε)
rid lt
Electric 1/12 Pan Car (όριο γύρου=8.100) - (Διαγράμμιση 'simple') (ταχύτερος γύρος 322 8.614 2016-01-10)
Από Απρίλιο 2014
Ταχύτεροι γύροι ημέρας Μπαμπάς Αγγελος 10957, Σαράφης Γιάννης 9338, Νικολακόπουλος Νίκος 9710
Ονοματεπώνυμο
(# πομπού)
 
Προόδος
 
 
# γύρων
ημέρας
 
Τελευταία προσπάθεια
Τελ. γύρος
#
 
διάρκεια
 
Καλ. Χρόνος
Καλύτερος Χρόνος Ημέρας
ημέρας
συνεχόμενοι γύροι
3
5
10
# γύρων
 
 
Καλύτερος Χρόνος (πότε)
rid lt
rid lt
rid lt
Electric 1/18 On Road (όριο γύρου=11.200) - (Διαγράμμιση 'simple') (ταχύτερος γύρος 367 99.999 2015-11-15)
Από Απρίλιο 2014
Ταχύτεροι γύροι ημέρας Χατζηκουβάς Κώστας 11209
Ονοματεπώνυμο
(# πομπού)
 
Προόδος
 
 
# γύρων
ημέρας
 
Τελευταία προσπάθεια
Τελ. γύρος
#
 
διάρκεια
 
Καλ. Χρόνος
Καλύτερος Χρόνος Ημέρας
ημέρας
συνεχόμενοι γύροι
3
5
10
# γύρων
 
 
Καλύτερος Χρόνος (πότε)
rid ltcreated by NiCo for RCRING 3/1/2016 7:29 μμ