Κόστος Χρήσης, Συνδρομή/Μέλη RCRING Indoor tracks
Για το υπόλοιπο του 2015 το κόστος χρήσης του πολυχώρου RCRING διαμορφώνεται ως εξής:


Οι ημέρες που θα είναι ανοικτά θα είναι Δευτέρα (17:30-22:00), Τετάρτη (17:30-22:00), Σάββατο (12:00-22:00), Κυριακή (12:00-22:00)
Θα υπάρχει μηναία συνδρομή αξίας 35€ με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει χώρις άλλη επιβάρυνση στις ημέρες που είναι ανοικτά ο πολυχώρος. Για τους κατόχους την μηναίας συνδρομής η συμμετοχή του σε αγώνα θα είναι 15€ αντί των 20€ (για τον μήνα που ισχύει η συνδρομή).
Η μηναία αυτη συνδρομή έχει ισχεί από αρχή μήνα μέχρι τέλος του μήνα (πχ 1/9/2015-30/9/2015) και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε μήνα


Υπάρχει και ετήσια συνδρομή αξίας 350€ με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του RCRING όποτε θέλει!
Για τους κατόχους της ερήσιας συνδρομής, η συμμετοχή τους σε αγώνα θα είναι 15€ αντί των 20€
Αυτή η συνδρομή έχει ημερολογική ισχύ δηλαδή 15/9/2015-14/9/2016

Πιο αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε στα ακόλουθα links

Κόστος μέλους
Κόστος χρήσης


Επιστροφή