Ανοικτά το Μεγάλο Σάββατο
Αποφασίσθηκε ότι το Μεγάλο Σάββατο ο πολυχώρος RCRING θα ανοίξει απο τις 11:00-1800 καθώς αρκετοί ζήτησαν να κάνουν προπόνηση

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Επιστροφή